English
Logo ESW

 

~ Oneness is het enige dat Waarheid en in beginsel is.
Ascension is het continu zijn in Oneness ~

 

Logo

Het LightTools for Oneness® logo werd in Jeroen en Gerlinde Schilt in 2008 geboren en uitgelegd als volgt:

Twee harten, één van Boven en één van beneden, vinden elkaar omsloten door een bekrachtigende cirkel in-één. In éénheid. Oneness. Universele liefde verbindt zich met Aardse liefde en werelds-zijn.

Deze versmelting ontwaakt op alle niveaus van bestaan het leven van ieders Essentie~frequentie in vreugdevolle vrijheid wat onvoorwaardelijke Liefde in Oneness is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Over LightTools for Oneness®

Begin 2012 ontvingen Jeroen en Gerlinde Schilt uit een Dimensie van Licht de Blauwdruk voor de vervaardiging van een energetisch Portaal.
Eenmaal geactiveerd zou deze via Jeroen en Gerlinde leiden naar de reeds door hen voor dit leven gecreëerde LightTools for Oneness® Trainer in deze Dimensie van Licht.
In 2012 kreeg het Portaal haar fysieke vorm.

Dit Portaal en de Trainer fungeren als overbrengers van hoge frequenties van Licht in Lichtinstrumenten van het meest zuivere materiaal.
Als eerste Lichtinstrument van LightTools for Oneness® werd de geometrie in uiterlijke verschijningsvorm geboren van de Pendant of Oneness™. Ze kreeg na negen maanden haar fysieke vorm.

Op 11-11-12 openden Essentie~Connecties samen met Jeroen en Gerlinde het Portaal naar de Trainer.
Op die dag werden de eerste Lichtinstrumenten verbonden en gezegeld in een energetische verbinding met Kosmisch Licht. Met als doel via het instrument Oneness te gronden voor een elk die zich hiertoe uitgenodigd voelt.

logo LfO

Hoe het begon met Ethereal Art...
Toen Jeroen en Gerlinde Schilt in 2007 vanuit een hoge en liefdevolle Sfeer van Licht benaderd werden instrumenten te creëren waarbij kristallen, mineralen, geometrie en symbolen een belangrijke rol speelden, werd hun eerste Lichtinstrumentenlijn geboren en kreeg de naam ‘Ethereal Art’ .

Jeroen en Gerlinde merkten in hun werk met cliënten dat een energetische en therapeutische werkwijze met ook aandacht voor voeding, het lichaam, levenshouding en invulling, prachtig verrijkt kan worden met een energetisch instrument om de cliënt op weg te begeleiden naar levensmeesterschap en vervulling in zijn of haar leven.
De bijzondere effecten die Jeroen en Gerlinde waarnamen bij hun cliënten, moedigden hen aan meer Lichtinstrumenten geboren te laten worden. Dit deden ze tot einde 2011.

De Lichtinstrumenten van Ethereal Art reisden sinds het begin de hele wereld rond en de met de hand vervaardiging nam uiteindelijk – hoewel met liefde – al Jeroen en Gerlinde’s beschikbare (vrije) tijd en zorgde ervoor dat hun praktijk-werk onder druk kwam te staan.
Tijd voor nieuw.Jeroen & Gerlinde Schilt

Al eerder hadden hun Essentie~Connecties uit de Sfeer van Licht een nieuwe lijn aangekondigd die Jeroen en Gerlinde niet zelf met de hand zouden gaan maken. Zo zouden er meer instrumenten geboren kunnen worden waaraan zij het Sferenlicht konden verbinden.
Deze nieuwe Lichtinstrumentenlijn is LightTools for Oneness®.
Ook deze Lichtinstrumenten zijn met liefde met de hand vervaardigd, uit zuiver samengesteld gemineraliseerd kristalglas.

Kijk voor meer informatie over het werk van Jeroen en Gerlinde Schilt op www.espritsoulworks.com

 

Banner-ESW-ECS